komplexní back-office pro Váš obchodní záměr

O nás

Společnost DAMCOS s.r.o. poskytuje komplexní ekonomické a právní poradenství svým klientům od fyzických osob až po malé a střední firmy, a to za cenově dostupných podmínek.

Komplexnost služeb spočívá v cílené provázanosti práce daňových, účetních a právních poradců s vybranými odborníky na obchodní a celní problematiku.

Starejte se pouze o svůj byznys a raďte se s námi o nejvhodnějším daňovém a právním postupu v každém obchodním případě. Jsme připraveni pro Vás formulovat nejefektivnější daňovou a právní strukturu jednotlivých transakcí či jejich souborů, při respektování Vámi zvolených obchodních parametrů.

Zpracování účetní agendy Vaší firmy a zajištění auditu účetní závěrky je pak samozřejmostí.

Naši právní poradci jsou připraveni Vám pomoci vyřešit problémy minulosti, stejně jako navrhnout systémové právní řešení plánovaných transakcí, či komplikovaných obchodních smluv. To vše, při zajištění veškerého právně-dokumentačního servisu.

Máte-li své obchodní partnery uvnitř, či mimo Schengenský prostor, naši celní a DPH poradci Vám optimálně nastaví systém spojený s vývozem, či dovozem zboží.

Pokud zamýšlíte akvizici, či zfúzování s jinou firmou, jsme Vám k dispozici pro provedení hloubkové účetní, daňové a právní kontroly takového subjektu (due -dilligence). Finální výstup Vám významně usnadní další rozhodování ve věci a významně sníží riziko výskytu historických negativních momentů po kapitálovém vstupu na přijatelnou úroveň.

Náš přístup

Ať se při jednání v naší firmě setkáte s odborníkem pro oblast daní, práva, cel, či firemních struktur, buďte si jisti, že vždy hovoříte s člověkem, který je připraven Vám poskytnout odborné služby na nejvyšší úrovni a navíc Vás upozorní na případný přesah dané problematiky do ostatních oblastí poradenství nabízených společností DAMCOS s.r.o.

Právě vidění souvislostí každého obchodního případu a zobrazení jeho aspektů v dalším oboru námi poskytovaného poradenství je hlavní přidanou hodnotou pracovníků společnosti a tím také jejich největší předností. Odborníci pro oblast daní, práva a celního poradenství prošli dlouhodobou praxí v poradenských firmách tzv. “Velké pětky” a následně absolvovali mnohaletou úspěšnou poradenskou praxi ve významných českých a zahraničních firmách, kde měli možnost se podílet na řešení komplikovaných právně-obchodních otázek a sporů.

Proto, stanete-li se naším klientem, získáváte jistotu, že se při “dotahování” Vašeho obchodního záměru nebude na nic zapomenuto a Vaše podnikání bude zajištěno profesionálním odborným zázemím, při respektování daného právního prostředí.

Naše služby poskytujeme v jazyce českém, anglickém, německém, španělském a ruském.

Služby

Nabízíme komplexní back-office pro Váš obchodní záměr.


Vedení účetnictví a daňové evidence

 • vedení podvojného účetnictví pro malé a střední firmy, podnikatelské subjekty i neziskové organizace
 • zpracování přiznání k DPH včetně zahraničních subjektů
 • zpracování účetní závěrky a přiznání k dani z příjmů
 • vedení dalších registrů (pohledávky, závazky, majetek, atd.)
 • vedení evidence příjmů a výdajů pro fyzické osoby
 • komunikace s finančním úřadem prostřednictvím plné moci
 • účetní poradenství
 • reportingové balíčky

Mzdová agenda

 • vedení pro malé i velké organizace
 • kompletní zpracování mezd včetně příkazů k úhradě
 • zpracování ročního zúčtování daně
 • komunikace se státními úřady prostřednictvím plné moci
 • optimalizace daňové zátěže

Audit

 • povinný audit roční účetní závěrky
 • ověření pro zvláštní účely
 • ověřování dotací

Daňové poradenství

 • poradenství v oblasti DPH, daně z příjmů a majetkových daní
 • mezinárodní zdanění
 • daňově procesní právo
 • daňové due-diligence
 • registrace k daním v rámci EU
 • žádosti o vrácení DPH

Podnikatelské poradenství (Business development)

 • identifikace obchodních příležitostí
 • rozvíjení obchodních příležitostí
 • výzkum trhu
 • založení firmy
 • vybudování holdingové struktury
 • nábor zaměstnanců

Akvizice a fúze (M&A)

 • analýza investičních příležitostí
 • due-diligence
 • zajištění financování – banky, emise cenných papírů, venture capital
 • poradenství při koupi/prodeji firmy nebo podílu
 • postakviziční správa
 • přeměny společností – fúze, rozdělení

Krizový management

 • krizové řízení – refinancování, optimalizace nákladů
 • restrukturalizace
 • likvidace
 • insolvenční řízení
 • outsourcing
 • vymáhání pohledávek

Právní poradenství

 • smluvně-právní podpora obchodních případů
 • fůze a akvizice
 • vlastnické struktury
 • právní due-dilligence
 • právo duševního vlastnictví (ochranné známky)
 • komplexní procesně-právní zastupování

Cla a spotřební daně

 • celní poradenství a jednání s celními úřady
 • spotřební daně
 • ekologické daně
 • použití dodacích podmínek Incoterms
 • DPH u zboží při dovozu a vývozu a v rámci EU

Komunikace

Cílem naší práce je umožnit našim klientům získat řešení

 • co nejrychleji,
 • pokud možno způsobem on-line,
 • za dostupných cenových podmínek.

Při zavolání na níže uvedené kontaktní číslo se Vám ozve naše operátorka, která Vás přepojí na manažera dané poradenské sekce, případně zařídí, aby se Vám bez zbytečného odkladu ozval, jakmile to bude možné. To rovněž platí, pokud budete společnost DAMCOS s.r.o. kontaktovat prostřednictvím .